ซ่อม-ทีวี,เครื่องไฟฟ้า » KV-XA34M60 BG-3R ..ภาคจ่ายไฟออกต่ำ บางครั้งภาพหด4ด้าน

KV-XA34M60 BG-3R ..ภาคจ่ายไฟออกต่ำ บางครั้งภาพหด4ด้าน

10 กันยายน 2017
2893   0