เลี้ยงสัตว์ » ราคารับซื้อแพะเนื้อทั่วประเทศ เดือนพย.-ธค.2560

ราคารับซื้อแพะเนื้อทั่วประเทศ เดือนพย.-ธค.2560

13 พฤศจิกายน 2017
1546   0

https://goo.gl/n1KcNP

ราคารับซื้อแพะะเนื้อทั่วประเทศ เดือนพย.-ธค.2560

..ขอขอบพระคุณทุกข้อมูลจากเพื่อนๆ เพจกลุ่มเลี้ยงแพะยั่งยืน https://web.facebook.com/groups/1211728858838662


กาญจนบุรี …..ตัวผู้ขุน 110 -120 บาท แก่ 70บาท ….ขอบคุณ คุณ ถวิล สิงเสวก

เพชรบุรี …..ตัวผู้ลูกขุน125 ตัวเมีย120 แพะแก่75ถึง100….ขอบคุณ คุณกันยา บุญแผ่ บุตรเพชร

ลพบุรี ….  ตัวผู้ลูกขุน120  ตัวเมีย95-100 แม่ปลด 80 ….ขอบคุณ คุณไพฑูรย์ บุญทศ

ราชบุรี บ้านโป่ง ….. ตัวผู้120/kg. ….ขอบคุณ คุณยงยุทธ แสวงทอง

ระนอง …. 130ค่ะ ….ขอบคุณ คุณนิลวรรณ ก๋งเทมินวัฒนะ

ปราณบุรี…..ผู้เล็ก120 สาว80 เมียแก่65…. ขอบคุณ คุณณรงค์ ไม้เเหลม

สกลนคร ….. รุ่นขุน100-120 แก่ 70 ต่อโล …. ขอบคุณ คุณSirTee ครุฑชัย

สงขลา ต.ปาดัง อ.สะเดา …ตัวผู้ 170/kg. …. ขอบคุณ คุณชะวัช สุขเกษม