เลี้ยงสัตว์ » งานประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …

งานประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …

4 ธันวาคม 2017
401   0

ขอบคุณ http://agri.kps.ku.ac.th/AgriKps-Fair/download/AgriFair60-Goat.pdf