เตือนภัย » อย่าเอาของเหล่านี้ไว้ในรถ!!..ระวังจอดรถกลางแดดเปรี้ยงๆเสี่ยงไฟไหม้

อย่าเอาของเหล่านี้ไว้ในรถ!!..ระวังจอดรถกลางแดดเปรี้ยงๆเสี่ยงไฟไหม้

11 กุมภาพันธ์ 2018
302   0

https://goo.gl/Kp6NUX

 

อย่าเอาของเหล่านี้ไว้ในรถ!!..ระวังจอดรถกลางแดดเปรี้ยงๆเสี่ยงไฟไหม้