คลิปรู้ทันปุ๋ย..ธาตุอาหาร 16 ชนิด ที่พืชต้องการ

https://goo.gl/iXJbj3 อ๊อกซิเจน ไฮโตรเจน คาร์บอน ไนโตรเ … อ่านเพิ่มเติม คลิปรู้ทันปุ๋ย..ธาตุอาหาร 16 ชนิด ที่พืชต้องการ