เลี้ยงสัตว์ » ข้อควรระวังในการสร้างคอกแพะ-ช่อง4เหลี่ยมหัวแพะจะติด

ข้อควรระวังในการสร้างคอกแพะ-ช่อง4เหลี่ยมหัวแพะจะติด

26 พฤษภาคม 2018
299   0

http://bit.ly/2IKniJv

 

ข้อควรระวังในการสร้างคอกแพะ-ช่อง4เหลี่ยมหัวแพะติดดึงไม่ออก บางครั้งเจ้าของมาช่วยเหลือไม่ทัน แพะอาจตายได้