เลี้ยงสัตว์ » เคล็ดเล็กๆคนเลี้ยงแพะ..ขี้แพะเป็นก้อนไม่เป็นเม็ด แพะเป็นพยาธิ?

เคล็ดเล็กๆคนเลี้ยงแพะ..ขี้แพะเป็นก้อนไม่เป็นเม็ด แพะเป็นพยาธิ?

31 พฤษภาคม 2018
291   0

เคล็ดเล็กๆคนเลี้ยงแพะ..ขี้แพะเป็นก้อนไม่เป็นเม็ด แพะเป็นพยาธิ?