เงินๆงานๆ-อาชีพ » คลิปสร้างอาชีพ..สร้างเตาเผาถ่านขนาดเล็ก.. (เก็บน้ำส้มควันไม้ได้ด้วย)

คลิปสร้างอาชีพ..สร้างเตาเผาถ่านขนาดเล็ก.. (เก็บน้ำส้มควันไม้ได้ด้วย)

5 มิถุนายน 2018
252   0

 

คลิปสร้างอาชีพ..เตาเผาถ่านขนาดเล็ก + แจกวิธีทำ (เก็บน้ำส้มควันไม้ได้ด้วย)