นาๆสาระ&บันเทิง » สีทั้ง7วัน..และที่มาของสี

สีทั้ง7วัน..และที่มาของสี

20 มิถุนายน 2018
410   0

สีทั้ง7วัน..(ในไทยมี..อีกหลายประเทศไม่มี..แสดงว่าไม่ใช่ความเชื่อสากล)

//////////////////////////////

*

//////////////////////////////

//////////////////////////////

//////////////////////////////

//////////////////////////////

//////////////////////////////

ขอบคุณ http://www.gangbeauty.com/topic/108882
http://isunmm.lnwshop.com/article/14/%E0%B9%80%E0..
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0..