เลี้ยงสัตว์ » ระยะห่างของช่องไม้ ลอดกินอาหารในรางของแม่แพะพันธุ์บอร์100..+1

ระยะห่างของช่องไม้ ลอดกินอาหารในรางของแม่แพะพันธุ์บอร์100..+1

8 กรกฎาคม 2018
264   0

http://bit.ly/2KS35l3

 

ระยะห่างของช่องไม้ ลอดกินอาหารในรางของแม่แพะพันธุ์บอร์100(ระยะคลอดแล้ว1-3เดือน) ..ควรมีขนาดเท่าไรดี?…

 

ขอขอบคุณที่ติดตามครับ
ปื้น ปากพนัง
www.108kaset.com