เลี้ยงสัตว์ » เหล็กเเซะขี้แพะที่ติดแน่นในร่องไม้.. +1

เหล็กเเซะขี้แพะที่ติดแน่นในร่องไม้.. +1

8 กรกฎาคม 2018
200   0

เหล็กเเซะขี้แพะที่ติดแน่นในร่องไม้..

..เพื่อนๆชาวแพะท่านใดที่สร้างคอกแพะโดยขาดประสบการณ์ เหตุการณ์หนึ่งที่พบอยู่เสมอคือระยะร่องของพื้นไม้คอกจะมีระยะกว้างบ้าง-แคบบ้าง

ร่องที่แคบมักมีปัญหาขี้แพะติดฝังแน่น นานๆเข้าแม้กระทั่งเอากิ่งไม้แซะออกก็ยังยาก ..ดังนั้นในวันนี้ขอเสนอผู้ช่วยตัวใหม่ ในคลิป คงถูกใจเพื่อนๆหลายท่านนะครับ..

 

ขอขอบคุณที่ติดตามครับ
ปื้น ปากพนัง
www.108kaset.com