เลี้ยงสัตว์ » คุณเศวตฯ จากสภาการเกษตรฯ ชมฟาร์มแพะสมาชิกแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนัง 3ฟาร์ม..

คุณเศวตฯ จากสภาการเกษตรฯ ชมฟาร์มแพะสมาชิกแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนัง 3ฟาร์ม..

11 กรกฎาคม 2018
172   0

http://bit.ly/2L4u3CX

คุณเศวต อักษรเงิน จากสภาการเกษตร จ.นครศรีธรรมราชพาสมาชิกวิสาหกิจโพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา ชมและแลกเปลี่ยน-เรียนรู้เรืองการเลี้ยงกับสมาชิกแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนัง 3ฟาร์ม

.

 

.

1)คอกคุณไพฑูรย์ แก้วชูใส

.

.

2)คอกอาจารย์ทวีรัตน์ เกตุแก้ว

.

.

3)คอกคุณชัยศักดิ์ อ.เชียรใหญ่

สามคอกสามประเด็นในการนำเสนอ ผู้มาเยือนปลื้มและตื่นเต้นกับการพัฒนาการเลี้ยง แต่ที่ชอบที่สุดคือ”แพะแดง”ของคุณศักดิ์ชัย

วันนี้แพะคอกนี้โชว์การคลอดแฝด3ให้เห็นแบบเต็มตาด้วย..

จาก ไลน์แพะแปลงใหญ่ลุ่มน้ำ โดย อ.สมบูรณ์ เกตุแก้ว