ยูทูป » อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช…แหล่งท่องเที่ยว ลือชื่อในภาคใต้

อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช…แหล่งท่องเที่ยว ลือชื่อในภาคใต้

9 สิงหาคม 2018
404   0

http://bit.ly/2vUfgEw

http://bit.ly/2KEjmpI

 

พิกัด 8.522084,99.8219892 ดูแผนที่ คลิ๊ก!!

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอพรหมคีรีตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้..

ประวัติ

..เดิมอำเภอพรหมคีรีอยู่ในการปกครองของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2517 กระทรวงมหาดไทยประกาศให้ตำบลพรหมโลก ตำบลบ้านเกาะ ตำบลอินคีรี และตำบลทอนหงส์ตั้งเป็น กิ่งอำเภอพรหมคีรี และยกฐานะให้เป็น อำเภอพรหมคีรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอพรหมคีรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 39 หมู่บ้าน ได้แก่…

1. พรหมโลก (Phrommalok) 8 หมู่บ้าน
2. บ้านเกาะ (Ban Ko) 7 หมู่บ้าน
3. อินคีรี (In Khiri) 7 หมู่บ้าน
4. ทอนหงส์ (Thon Hong) 9 หมู่บ้าน
5. นาเรียง (Na Riang) 8 หมู่บ้าน
แผนที่

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอพรหมคีรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

สถานศึกษา

  1. โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
  2. โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
  3. วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี (ปวช./ปวส.)
  4. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาล

  • โรงพยาบาลพรหมคีรี

สถานที่สำคัญ

.

น้ำตกพรหมโลก

แหล่งท่องเที่ยว

เทศกาลประจำอำเภอ

  • งานวันชาวสวน เป็นงานที่จัดโดยอำเภอพรหมคีรี ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ชมรมไม้ผล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนชาวพรหมคีรี จัดงาน “วันชาวสวน” ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีการจัดงานวันชาวสวนพรหมคีรี สร้างเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชนอำเภอพรหมคีรีที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนให้กับเกษตรกรตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เผยแพร่ผลผลิตทางด้านการเกษตรของอำเภอพรหมคีรีให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น.
  • โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดรถผลาชาติและขบวนแห่ผลาชาติ ,การประกวดพืชผลทางการเกษตรและพิธีสมโภชพืชผลทางการเกษตร ,การประกวดธิดาชาวสวน ,การแข่งขัน/สาธิตทางการเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น ,การแข่งขันวอลเล่ย์บอล และตะกร้อ,การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ,พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและการประกวดแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม .. ,กิจกรรมการละเล่น และการแสดงของชาวสวน, การจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหกรรมสินค้าและสวนสนุก รวมทั้งการแสดงของนักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และมหรสพทุกคืน..

ขอบคุณ
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0..
https://pantip.com/topic/37909793
http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=415280&random=1469586997687