รัฐฯหนุนพลังงานสะอาด เพิ่มราคาซื้อไฟจากโซลาร์ภาคประชาชนเป็น 2.20 บาทต่อหน่วย

รัฐฯหนุนพลังงานสะอาด เพิ่มราคาซื้อไฟจากโซลาร์ภาคประชาชน … อ่านเพิ่มเติม รัฐฯหนุนพลังงานสะอาด เพิ่มราคาซื้อไฟจากโซลาร์ภาคประชาชนเป็น 2.20 บาทต่อหน่วย