“หมอธีระ” เตือน โควิดยังระบาดหนัก “ไม่แนะนำให้เที่ยวช่วงนี้ เลื่อนได้ก็ควรเลื่อน”

“หมอธีระ” เตือน โควิดยังระบาดหนัก “ไม่แนะนำให้เที่ยวช่ว … อ่านเพิ่มเติม “หมอธีระ” เตือน โควิดยังระบาดหนัก “ไม่แนะนำให้เที่ยวช่วงนี้ เลื่อนได้ก็ควรเลื่อน”