ช่วยกันหนุนคนไทย: รถไฟฟ้าทำเอง พร้อมขายคันละ 6 หมื่น

ช่วยกันหนุนคนไทย: รถไฟฟ้าทำเอง พร้อมขายคันละ 6 หมื่น