CBR 300R ใหม่ของตำรวจไทย จัดซื้อ14,442 คัน ราคาถูกกว่าท้องตลาด วงเงินเพียง1.7 พันล้านเท่านั้น

△เวิลด์สปีดจำหน่ายและจัดส่ง รถจักรยานยนต์ CBR300R ให้กั … อ่านเพิ่มเติม CBR 300R ใหม่ของตำรวจไทย จัดซื้อ14,442 คัน ราคาถูกกว่าท้องตลาด วงเงินเพียง1.7 พันล้านเท่านั้น