รู้เรื่องกัญชาก่อนปลูก (2)

ผศ.ดร.สมชาย แก้ววังชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยา … อ่านเพิ่มเติม รู้เรื่องกัญชาก่อนปลูก (2)