ลิเธียมLithium นิยมนำมาทำแบตเตอรี่ ระวัง!จะติดไฟและไหม้เมื่อกระทบกับออกซิเจนและน้ำ

ลิเธียมLithium นิยมนำมาทำแบตเตอรี่ ระวัง!จะติดไฟและไหม้ … อ่านเพิ่มเติม ลิเธียมLithium นิยมนำมาทำแบตเตอรี่ ระวัง!จะติดไฟและไหม้เมื่อกระทบกับออกซิเจนและน้ำ