เตือนพายุแรง “โนรู” ฝนตกหนักลมแรง จะเข้าไทยวันที่ 27-29 กันยายน 2565

เตือนพายุแรง “โนรู” ฝนตกหนักลมแรง จะเข้าไทยวันที่ 27-29 … อ่านเพิ่มเติม เตือนพายุแรง “โนรู” ฝนตกหนักลมแรง จะเข้าไทยวันที่ 27-29 กันยายน 2565