ชมคลิป เทคนิคยกล้อ yamaha dt100 ห้ามเลียนแบบ (16/11/65)

ชมคลิป เทคนิคยกล้อ yamaha dt100 ห้ามเลียนแบบ (16/11/65)