ถังดับเพลิงชนิดCo2(คาร์บอนไดออกไซด์) ใช้งานต้องระวังเพราะแรงดันภายในสูงมาก

ถังดับเพลิงชนิดCo2(คาร์บอนไดออกไซด์) ใช้งานต้องระวังเพร … อ่านเพิ่มเติม ถังดับเพลิงชนิดCo2(คาร์บอนไดออกไซด์) ใช้งานต้องระวังเพราะแรงดันภายในสูงมาก