โลกโซเชียล » สรุปเงื่อนไขเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เงินเดือนต้องไม่ถึง 7 หมื่น/เงินฝากไม่เกิน5แสนได้แน่

สรุปเงื่อนไขเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เงินเดือนต้องไม่ถึง 7 หมื่น/เงินฝากไม่เกิน5แสนได้แน่

11 พฤศจิกายน 2023
128   0

สรุปเงื่อนไขเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เงินเดือนไม่ถึง 7 หมื่น/เงินฝากไม่เกิน5แสนได้แน่..

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตั้งโต๊ะแถลงรายละเอียด โครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ยืนยัน เงินเดือนไม่ถึง 7 หมื่น และหรือเงินฝากไม่ถึง 5 แสนบาท ได้ทุกคน พร้อมขยายขอบเขตเป็นระดับอำเภอ..

ออก พรบ.กู้เงิน เป็นวงเงิน 500,000 ล้านบาท โดยมีแผนจ่ายคืนภายใน 4 ปี

นายเศรษฐายังได้ชี้แจงรายละเอียดที่มาของงบประมาณโครงการด้วยว่า คำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดในการดำเนินนโยบายนี้ คือการออก พรบ.เป็นวงเงิน 500,000 ล้านบาท ซึ่งมีความโปร่งใส ภายใต้การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภา ..

ซึ่งตนมั่นใจว่า จะได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภา และเป็นไปตามมาตรา 53 พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พรบ.การกู้เงินดังกล่าวจะระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ระยะเวลาในการกู้เงิน แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ใน โครงการ Digital Wallet ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และรัฐบาลจะทำการกู้เงิน ก็ต่อเมื่อ มีการนำเงินไปใช้และนำมาขึ้นเป็นเงินสด ซึ่งนี่จะเป็นการทำให้เงินในระบบทั้งหมดใหญ่ขึ้นกว่า 500,000 ล้าน..

ซึ่งจะหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยยะ ผสมกับงบประมาณ 100,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการที่กล่าวไปทั้งหมด ทุกท่านไม่ต้องห่วงเรื่องของการใช้เงินคืน รัฐบาลจะมีแผนจัดสรรเงินงบประมาณมาเพื่อจ่ายคืนเงินส่วนที่เป็นเงินกู้ตลอดระยะเวลา 4 ปี

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวถึง โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้น คือ ..

  • คนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
  • รายได้ต่ำกว่า 70,000 บาท/เดือน 
  • และ/หรือเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาท
  • ใช้สิทธิ์ได้ 6 เดือน
  • ขยายพื้นที่ครอบคลุมระดับอำเภอตามบัตรประชาชน
  • พัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตัง
  • คาดว่าจะใช้ได้ช่วง พ.ค.2567
  • สิ้นสุดโครงการ 2570
  • กลุ่มเป้าหมายประมาณ 50 ล้านคน
cr:https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%80%E0%B8%A8..
https://www.google.com/s..%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8…