เงินๆงานๆ-อาชีพ » สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ปี 2567 จำนวน 47 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ปี 2567 จำนวน 47 อัตรา

24 มกราคม 2024
242   0

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ปี 2567 จำนวน 47 อัตรา

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้..

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ (บัญชี)

 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 40 อัตรา
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
 • ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)

 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 5 อัตรา
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)

ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สัญญากู้ยืมเงิน..ทำอย่างไรให้ไม่มีปัญหาภายหลัง