เงินๆงานๆ-อาชีพ » รวบรวมภาพแมลงศัตรูพืช และสูตรยาป้องกันกำจัดแมลงสำคัญในนาข้าว

รวบรวมภาพแมลงศัตรูพืช และสูตรยาป้องกันกำจัดแมลงสำคัญในนาข้าว

7 กุมภาพันธ์ 2024
54   0

รวบรวมภาพแมลงศัตรูพืช และสูตรยาป้องกันกำจัดแมลงสำคัญในนาข้าว

 ขอขอบคุณ  ✅ จังซี่3 เกษตรไทย ซีซั่น2  /สื่อรูปภาพ ✅ จังซี่3 เกษตรไทย ซีซั่น2
 ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุเทพ สหายา เรื่องข้อมูลยาแมลงที่ท่านได้เสียสละศึกษามา ส่วนตัวผมได้เข้าอบรมกับอาจารย์ 2 ครั้งตอนทำงานบริษัทเคมีเกษตรแห่งหนึ่ง อีกทั้งท่านอาจารย์ยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผมได้จบการศึกษามา ขอให้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์แก่ชาวนาทั่วประเทศ
🔴 เพลี้ยไฟ
📍กลุ่ม 1 เอ กลุ่มคาร์บาเมท เช่น เบนฟูราคาร์บ คาร์โบซัลแฟน คาร์บาริล ฟีโนบูคาร์บ
📍กลุ่ม 1 บี อะซีเฟต ไดคลอร์วอส ไดอะซินอน ไดเมโทเอต โอเมโทเอต เฟนโทเอต โพรไทโอฟอส ไตรคลอร์ฟอน
📍กลุ่ม 2 บี ฟิโพรนิล อีทิริโพรล
📍กลุ่ม 4 เอ เช่น อิมิดาโคลพริด ไทอะโคลพริด อะซีทามิพริด โคลไทอะนิดิน ไทอะมีทอกแซม
📍กลุ่ม 4 ซี ซัลฟ็อกซาฟลอร์
📍กลุ่มที่ 5 สไปโนแซด สไปนีโทแรม
📍กลุ่มที่ 6 อะบาเมกติน อีมาเมกตินเบนโซเอต
📍กลุ่ม 13 คลอร์ฟีนาเพอร์
📍กลุ่มที่ 14 คาร์แทป
📍กลุ่ม 15 โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน(ยับยั้งการลอกคราบตัวอ่อน และคุมไข่ในท้องตัวแม่)
📍กลุ่ม 21 เอ เช่น โทลเฟนไพแรด
📍กลุ่มที่ 23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตร้าแมต
📍กลุ่มที่ 28 เช่น ไซแอนทรานิลิโพรล

🔴 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
🔴 เพลี้ยกระโดดหลังขาว
🔴 เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
🔴 เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก
( เพลี้ย 4 ชนิดนี้ใช้ยาเหมือนกัน )
📍กลุ่ม9 ไพมีโทรซีน
📍กลุ่ม29 ฟลอนิคามิด
(กลุ่ม9และ29 ดีกว่าสารกลุ่มอื่นๆ)
📍กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน(ฆ่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)
📍กลุ่ม16บูโพรเฟซีน(ฆ่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่
📍กลุ่ม2อีทิโพรล
📍กลุ่มสารผสมกลุ่ม4+3ไดโนทีฟูแรน+อีโทเฟนพรอก ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
นอกนั้นเพลี้ยดื้อยาหมดแล้วโดยเฉพาะกลุ่ม 1, 3 และ4(หมายเลขกลุ่มให้ดูที่ฉลาก)ในบางพื้นที่ยิ่งพ่นยิ่งเพิ่มจำนวน เหมือนเลี้ยงไข้ ควรหาสารกลุ่มใหม่ๆที่ไม่เคยใช้มาใช้สลับจะช่วยลดจำนวนได้
🔴 บั่ว
📍สารกลุ่ม 1A เบนฟูราคาร์บ20%EC คาร์โบซัลแฟน20%EC
📍สารกลุ่ม1B โพรฟีโนฟอส50%EC ไดอะซินอน60%ECไตรคลอร์ฟอน 80%SP ไตรอะโซฟอส40%EC📍สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล5%SC
📍สารกลุ่ม4A อะซีทามิพริด 20%SP อะซีทามิพริด 2.85%EC อิมิดาโคลพริด 10%SL อิมิดาโคลพริด70%WG
📍สารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน อิมิดาโคลพริด+ไบเฟนทริน
🔴 หนอนห่อใบข้าว
📍สารกลุ่ม1 อะซีเฟต ไทโอไดคาร์บ
📍สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล
📍สารกลุ่ม5สไปนีโทแรม
📍สารกลุ่ม6อีมาเมกติน
📍สารกลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
📍สารกลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
📍กลุ่ม22อินดอกซาคาร์บ
📍กลุ่ม28 คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
📍หรือสารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม 4+3 ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
📍กลุ่ม28+4คลอแรนทรานิลิโพรล+ไทอะมีทอกแซม
📍กลุ่ม28+6คลอแรนทรานิลิโพรล+อะบาเมกติน
📍กลุ่ม5+18สไปนีโทแรม+เมทอกซีฟีโนไซด์
🔴 หนอนกอข้าว
แบบพ่น มีข้อสำคัญคือต้องใช้เครื่องพ่นแบบคานหัวฉีด เพื่อให้ถูกโคนกอข้าว เพราะหนอนกอนั้นอยู่โคนกอเหนือน้ำ
📍สารกลุ่ม 1A เบนฟูราคาร์บ 20% EC คาร์โบซัลแฟน 20% EC
📍สารกลุ่ม 1B โพรฟีโนฟอส ไตรคลอร์ฟอน ไตรอะโซฟอส
📍สารกลุ่ม 2 ฟิโพรนิล5%SC
📍กลุ่ม 22 อินดอกซาคาร์บ
📍กลุ่ม 28 คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
📍สารผสมกลุ่ม 4+3 ไทอะมีทอกแซม + แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 14.1+10.6% ZC
📍สารผสมกลุ่ม 4+28 ไทอะมีทอกแซม + คลอแรนทรานิลิโพรล 20+20% WG
🔴 หนอนแมลงดำหนาม
📍สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล
📍สารกลุ่ม5สไปนีโทแรม
📍สารกลุ่ม6อีมาเมกติน
📍สารกลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
📍สารกลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
🔴 หนอนกระทู้คอรวง
🔴 หนอนกระทู้กล้า
หนอน 2 ชนิดนี้เป็นหนอนขนาดใหญ่ เน้นพ่นให้ถูกตัวจึงจะได้ผล สารกลุ่มผสมสำเร็จรูปจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างดี เช่น..
📍กลุ่ม 1+2 ฟีโนบูคาร์บ+ฟิโพรนิล
📍กลุ่ม1+3โพรฟีโนฟอส+ไซเพอร์เมทริน
📍กลุ่ม1+15โพรฟีโนฟอส+ลูเฟนนูรอน
📍กลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
📍กลุ่ม5+18สไปนีโทแรม+เมทอกซี่ฟีโนไซด์
📍กลุ่ม 28+6คลอแรนทรานิลิโพรล+อะบาเมกติน
📍กลุ่ม4+6 ไทอะมีทอกแซม+อะบาเมกติน
📍กลุ่ม28+4คลอแรนทรานิลิโพรล+ไทอะมีทอกแซม
📍กลุ่ม28+4ฟลูเบนไดเอไมด์+ไทอะโคลพริด