โลกโซเชียล » Samsung A03 ขึ้นข้อความ “ไม่ได้รับการปรับสำหรับ android รุ่นล่าสุด การแตะหน้าจออาจล่าช้า” จากนั้นมือถือทำอะไรไม่ได้เลย

Samsung A03 ขึ้นข้อความ “ไม่ได้รับการปรับสำหรับ android รุ่นล่าสุด การแตะหน้าจออาจล่าช้า” จากนั้นมือถือทำอะไรไม่ได้เลย

8 กุมภาพันธ์ 2024
167   0

Samsung A03 เครื่องอยู่ดีๆ ก็ขึ้นข้อความ.. “<null>ไม่ได้รับการปรับสำหรับ android รุ่นล่าสุด การแตะหน้าจออาจล่าช้า” ..แตะไปที่หน้าจอก็จะเกิดข้อความนี้ขึ้นทุกครั้ง มันทำอะไรไม่ได้เลย

วิธีแก้ไข

ให้กดปุ่ม Power และปุ่มลดเสียงพร้อมกันค้างไว้ประมาณ 30 วินาทีเพื่อรีสตาร์ทเครื่อง  หากไม่ได้ผลให้ส่งศูนย์บริการ.

10 แอปพลิเคชัน ที่กินไฟแบตเตอรี่ใน Android มากที่สุด