เงินๆงานๆ-อาชีพ » ยักษ์ทุนจีน S.F.Holding บุกไทยพร้อมเทคโอเวอร์เคอรี่ เอ็กซ์เพรสที่ขาดทุนยับ | การตลาดเงินล้าน

ยักษ์ทุนจีน S.F.Holding บุกไทยพร้อมเทคโอเวอร์เคอรี่ เอ็กซ์เพรสที่ขาดทุนยับ | การตลาดเงินล้าน

10 กุมภาพันธ์ 2024
219   0

ยักษ์ทุนจีน S.F.Holding บุกไทยพร้อมเทคโอเวอร์เคอรี่ เอ็กซ์เพรสที่ขาดทุนยับ | การตลาดเงินล้าน

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ประกาศว่า “ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทฯ ได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัทฯ (แบบ 247-3) จากบริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยทางอ้อมของ S.F. Holding Co., Ltd

ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น ในฐานะผู้ประกาศเจตนา สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,275,202,145 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 73.18 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)”

S.F. Holding คือใคร?
S.F. Holding Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการขนส่งด่วนภายใต้ชื่อ SF Express โดยเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้นนำของจีน ตั้งแต่การขนส่งสินค้าด่วน การขนส่งพัสดุสำหรับอี-คอมเมิร์ซ การขนส่งทางเรือ การขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ โคลด์เชน การขนส่งสินค้าด่วนระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างเมือง และการบริหารซัพพลายเชน

โดยมีเครือข่ายทั้งทางอากาศและทางบกที่ดีที่สุดในประเทศจีน SF สามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์คุณภาพสูงในการกระจายสินค้า และยังขยายบริการไปยังกระบวนการอื่น ๆ ของระบบ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการผลิต การจัดหาจัดซื้อ การทำตลาด และการกระจายสินค้า

cr:https://techsauce.co/news/kerry-express-announced-it-was-taken-over-by-sf-holding
https://www.google.com/..gqCEAxXsoWMGHdl9Bg0Q8ccDegQIMBAG&biw=1525&bi…

ใครเป็นเจ้าของ Kerry Express กันน๊ะ..?