สุขภาพ-ชีวิต » วิธีกดจุดแก้อาการปวดฟัน

วิธีกดจุดแก้อาการปวดฟัน

25 มิถุนายน 2017
2102   0

จุดที่กด
1.จุดเหอกู่
ตำแหน่ง คว่ำฝ่ามือลง ให้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้แนบชิดติดกัน จุดเหอกู่จะอยู่ตรงจุดสูงสุดของกล้ามเนื้อที่นูนขึ้นมาระหว่างนิ้วทั้งสอง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “หมอชาวบ้าน” ฉบับที่ 32 ธันวาคม 2524) (รูปที่ 1)

วิธีหาจุด :
ให้กางหัวแม่มือและนิ้วชี้ออก ให้หัวแม่มืออีกข้างหนึ่ง (ตรงรอยแบ่งข้อหัวแม่มือข้อแรก) ทาบลงบนกลางง่ามมือ (รูปที่ 2)

 

วิธีกด :
ใช้นิ้วหัวแม่มือข้างหนึ่งกดอีกข้างหนึ่ง (ในกรณีที่กดตัวเอง) หรือจะให้คนอื่นกดให้ โดยใช้หัวแม่มือกดจุดทั้งสองพร้อมๆ กัน (รูปที่3)

pohchae.com2.จุดเจี๋ยเชอ

ตำแหน่ง ให้กัดฟันทั้งสองข้าง จุดเจี๋ยเชอจะอยู่ตรงรอยนูนขึ้นของกล้ามเนื้อตรงแก้มทั้ง 2 ข้าง (รูปที่ 4)

วิธีกด :
 ใช้หัวแม่มือกดและคลึงเบาๆ บนจุดเจี๋ยเชอ

 

3.จุดหยาท้ง

ตำแหน่ง:
อยู่ระหว่างนิ้วที่ 3 และ 4 บนฝ่ามือ ใต้ง่ามนิ้วประมาณ 1 นิ้ว (ดูรูปที่ 5)

วิธีกด :

ใช้นิ้วหัวแม่มือกดและคลึงเบาๆ บนจุดหยาท้ง

หมายเหตุ :
การกดจุดในกรณีที่ 1, 2 และ 3 เวลากดจะรู้สึกเสียวหรือชาหรือมีอาการปวดหน่วงๆ ตรงบริเวณที่กด ถ้าจุดตรงกับหลอดเลือด อาจทำให้ช้ำได้
สำหรับข้อ 1 ใช้ในกรณีปวดฟันบน ถ้าปวดด้านซ้ายให้กดจุดเหอกู่ที่มือขวา ถ้าปวดด้านขวาให้กดจุดเห่อกู่ด้านซ้ายมือ
สำหรับข้อ 2 ใช้ในกรณีปวดฟันล่าง ถ้าปวดด้านใดด้านก็ให้กดด้านนั้น
ส่วนข้อ 3 ให้ใช้กดเมื่อปวดฟันทั้งบนและล่าง หรือเฉพาะบนหรือเฉพาะล่าง ถ้าปวดด้านใดก็กดบนมือด้านนั้น

 

ขอบคุณ https://www.doctor.or.th/article/detail/7221