เตือนภัย » พร้อมเพย์แจ้งเตือน!! อีเมล์หลอกลวงลูกค้า (Phishing)

พร้อมเพย์แจ้งเตือน!! อีเมล์หลอกลวงลูกค้า (Phishing)

23 กรกฎาคม 2017
685   0

..ตัวอย่างหน้าจอหลอกลวง(ภาพบน)

 

 

เรียน ท่านสมาชิกบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง/เอ็มแบงก์กิ้ง

 
เนื่องด้วยในปัจจุบันมีอีเมลหลอกลวง หรือ Phishing ที่ส่งมาจากมิจฉาชีพ โดยอีเมลดังกล่าวจะมีลิงก์เชื่อมโยง (Hyperlink) ซึ่งคล้ายกับ URL ของบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง แต่แท้จริงคือเว็บไซต์ปลอมแปลงที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเพื่อล่อลวงให้ท่านกรอกข้อมูลทางการเงินส่วนตัว เช่น รหัสประจำตัว (User ID) รหัสลับส่วนตัว (Password) เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด หรือแม้แต่รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password – OTP) เป็นต้น

 

ธนาคารขอเรียนว่า ธนาคารไม่มีนโยบายส่งอีเมลที่มีลิงก์เชื่อมโยง (Hyperlink) เพื่อให้ท่านคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคาร เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางบัญชีของท่าน หากท่านได้รับอีเมลแปลกปลอมที่อ้างว่าส่งมาจากธนาคาร กรุณาอย่าคลิกลิงก์ใดๆ จากอีเมล์
นอกจากนี้ เมื่อท่านได้รับ SMS แจ้งรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password – OTP) รวมถึงข้อความแจ้งเตือนจากธนาคาร โปรดตรวจสอบข้อความดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องตรงกับธุรกรรมที่ท่านได้ทำผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง/เอ็มแบงก์กิ้ง
ธนาคารมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ หากพบว่าบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง/เอ็มแบงก์กิ้ง ที่ท่านใช้งานอยู่ปรากฏหน้าจอหรือข้อความที่ไม่คุ้นเคย หรือหากท่านได้กรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ปลอมแล้ว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟนโดยทันที โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555
ขอแสดงความนับถือ
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง/เอ็มแบงก์กิ้ง