ฝึกทำสีรถยนต์ » แรงดันลม-บาร์-ปอนด์/ตร.นิ้ว-ความดัน 1บรรยากาศ..คืออะไร?

แรงดันลม-บาร์-ปอนด์/ตร.นิ้ว-ความดัน 1บรรยากาศ..คืออะไร?

28 ธันวาคม 2017
4391   0

บาร์ (อังกฤษ: bar) คือหน่วยวัดความดัน ถึงไม่ใช่หน่วยเอสไอ แต่สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) ก็ได้ยอมรับการใช้งานกับหน่วยเอสไออื่น ๆ  หน่วยบาร์เป็นที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการอธิบายความดัน เพราะว่ามีค่าเหมือนกันกับความดันบรรยากาศ สามารถใช้หน่วยนี้ได้อย่างถูกหลักในกลุ่มสหภาพยุโรป

1 บาร์ = 100,000 ปาสกาล (Pa) = 100 กิโลปาสกาล (ปาสกาลก็คือหน่วยนิวตันต่อตารางเมตร)
1 บาร์ = 1,000,000 แบรี (barye) = 1,000,000 ดายน์ต่อตารางเซนติเมตร (dyn/cm²)
1 บาร์ ≈ 0.98692 ความดันบรรยากาศ (atm)
1 บาร์ ≈ 14.5037744 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)

ดังนั้นในทางกลับกัน

1 ปาสกาล = 10−5 บาร์
1 แบรี = 10−6 บาร์ = 1 ไมโครบาร์
1 ความดันบรรยากาศ ≈ 1.01325 บาร์
1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ≈ 68.948×10−3 บาร์ = 68.948 มิลลิบาร์

หรือ..

ความดัน 1 บรรยากาศ = 14.696 ปอนด์/ตร.นิ้ว
= 101.32 กิโลปาสคาล
= 1.0132 บาร์

1 กก/ตร.ซม. = 14.223 ปอนด์/ตร.นิ้ว
1 บาร์ = 14.504 ปอนด์/ตร.นิ้ว
= 100 กิโลปาสคาล
= 105 นิวตัน/ตร.เมตร
1 ปอนด์/ตร.นิ้ว = 6894.67 นิวตัน/ตร.

 

 

ที่มา http://static.weloveshopping.com/shop/client/000066/sgginter/DRYPressure1a40
http://legatool .com/wp/72/
http://www.ubmthai.com