โลกโซเชียล » Swift Code,BIC Code รหัสของธนาคารที่ควรรู้เมื่อต้องรับ-โอนเงินจากต่างประเทศ

Swift Code,BIC Code รหัสของธนาคารที่ควรรู้เมื่อต้องรับ-โอนเงินจากต่างประเทศ

16 มกราคม 2018
669   0

 

Swift Code,BIC Code รหัสธนาคารที่ควรรู้จักเมื่อต้องรับ-โอนเงินจากต่างประเทศ

SWIFT-BIC หลายครั้งที่เราต้องเจอ เมื่อกรอกข้อมูลทางการเงิน
SWIFT-BICคืออะไร เราจะไปหาคำตอบกัน..

Swift Code นั่นเป็นรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคารและสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) ที่เป็นรหัสประกอบด้วยอักขระ 8 ถึง 11 ตัว เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รหัสของมาตรฐานนี้มักเรียกกันว่า BIC code หรือ SWIFT code เนื่องจาก
SWIFT ย่อมาจากคำว่า Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส
BIC ย่อมาจาก Bank Identifier Code
รหัสธนาคาร (Swift Code) ของธนาคารในประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.co m)
Swift Code: KASITHBK

ธนาคารกรุงเทพ (www.bangkokbank.com)
Swift Code: BKKBTHBK

ธนาคารไทยพาณิชย์ (www.scb.co.th)
Swift Code: SICOTHBK

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (www.standardcharter ed.co.th)
Swift Code: SCBLTHBX

ธนาคารกรุงไทย (www.ktb.co.th)
Swift Code: KRTHTHBK

ธนาคารไทยธนาคาร (www.bankthai.co.th)
Swift Code: UBOBTHBK

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (www.krungsri.com)
Swift Code: AYUDTHBK

ธนาคารนครหลวงไทย (www.scib.co.th)
Swift Code: SITYTHBK

ธนาคารทหารไทย (www.tmbbank.com)
Swift Code: TMBKTHB

ธนาคารยูโอบี (www.uob.co.th)
Swift Code: BKASTHBK

ขอบคุณ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php/topic,97860.0.html