ลึกลับ&ดวง » การดูโหงวเฮ้งขั้นพื้นฐานจากใบหน้า..ชะตาชีวิตแต่ละช่วงอายุ

การดูโหงวเฮ้งขั้นพื้นฐานจากใบหน้า..ชะตาชีวิตแต่ละช่วงอายุ

9 กุมภาพันธ์ 2018
371   0


รูปแสดงการเดินอายุ 1-100 ปี ตามตำแหน่งต่างๆ บนใบหน้า

1. หู เดินที่อายุ 1 – 14 ปี รวม 14 ปี
2. หน้าผาก เดินที่อายุ 15 – 30 ปี รวม 16 ปี
3. คิ้ว เดินที่อายุ 31 – 34 ปี รวม 4 ปี
4. ตา เดินที่อายุ 35 – 40 ปี รวม 6 ปี
5. สันจมูกและโหนกแก้ม เดินที่อายุ 41 – 50 ปี รวม 10 ปี
6. เหนือปาก เดินที่อายุ 51 – 59 ปี รวม 9 ปี
7. ปากและโหนกแก้มล่าง เดินที่อายุ 60 – 69 ปี รวม 10 ปี
8. คางและรอบใบหน้า เดินที่อายุ 70 – 100 ปี รวม 31 ปี

การแบ่งแยกลักษณะเช่นนี้เป็นการดูแบบภาพโดยรวมเท่านั้นเพื่อพิจารณาว่าช่วงต้น ชีวิต กลางชีวิต และบั้นปลายชีวิตเป็นอย่างไร ซึ่งในที่นี้เราแบ่งใบหน้าออกเป็นสามส่วนเป็นดังนี้..


1.ช่วงบน
ช่วงนี้ดูตั้งแต่อายุ 15 – 30 ปี พิจารณาวิถีชีวิต เกี่ยวกับ เบืองต้นของการศึกษาและพืนฐานของครอบครัว ใช้ทำนายเรื่องเจ้านาย พ่อแม่ หรือผู้อุปถัมภ์ได้ด้วย โดยจากการพิจารณาความสมบูรณ์ หรือตำหนิของใบหน้า โดยพิจารณาจาก ส่วนหน้าผากจากส่วนบนสุดมาถึงส่วนเชิงผมจรดกึ่งกลางคิ้ว ท่านใดมีหน้าผากที่เด่นชัด ไม่มีตำหนิพยากรณ์ได้ว่า ชีวิตในวัยรุ่นจะประสบ ความสำเร็จ ตั้งแต่อายุยังไม่เกิน 30 ปี..

แต่ถ้าตรงกันข้ามหน้าผากแคบ เตี้ย หรือมีรอยแผลเป็น ย่อมบ่งชี้ว่าช่วงต้นชีวิตลำบากลำบน ต้องดิ้นรนตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะยิ่งมีใบหูไม่สวยหรือเล็กด้วยแล้ว ยิ่งชี้ถึงความยากลำบาก หรือย่อมชี้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายไม่สนับสนุนเราเลย

2.ช่วงกลาง
ช่วงนี้จะแทนอายุตั้งแต่ 31 – 50 ปี พิจารณาวิถีชีวิตเกี่ยวกับ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การมีชื่อเสียง และความสามารถในการดิ้นรนต่อสังคม จากการพิจารณาความสมบูรณ์ หรือตำหนิของใบหน้า โดยพิจารณาจาก การวัดจาก กึ่งกลางคิวถึงสุดฐานปลายจมูก ท่านใด ช่วงนี้มีส่วนจมูกสมบูรณ์ ไม่มีตำหนิ มีความเด่นชัด จะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน และการเงินในช่วงชีวิตวัยกลางคน โดยดูได้จากจมูก และโหนกแก้มจะต้องเต็มอิ่ม ไม่โด่งเกินหรือต่ำเกิน พร้อมกันนี้หากมีคิ้วมีเรียวงามสวย จัดเรียงเป็นระเบียบย่อมชี้ได้ว่าสายงานอาชีพที่ทำทุกคนจะให้ความยอมรับ..

แต่หากโหนกแก้มต่ำ คิ้วไม่สวย จมูกไม่โด่งและไม่มีเนื้อ ย่อมชี้ได้ว่าสภาวะทางการเงินไม่ดี อาชีพการงานไม่มั่นคง และตัวเราเองไม่สามารถดิ้นรนต่อสู้ในสังคมได้ดีเท่าที่ควร

3.ช่วงล่าง
ช่วงนี้แทนถึงอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปจนบั้นปลายชีวิต พิจารณาจากวิถีชีวิตเกี่ยวกับฐานะ ความมั่งคั่ง ความมั่นคง เรื่องบั้นปลายชีวิต และเรื่องที่อยู่อาศัย ใครก็ตามมีลักษณะริมฝีปากที่สวย ร่องใต้จมูกลึกและยาว รวมไปถึงมีช่วงคางที่เต็มอิ่มไม่สั้นไป จะชี้ได้ว่าจะมีความสุขสบายในชีวิต ชีวิตรักจะสุขสมหวัง มีลูกหลานที่กตัญญู และรวมไปถึงมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง..

แต่หากช่วงบริเวณมองดูแล้วเสีย เช่น มีแผลเป็นที่คางเห็นชัดเจน ริมฝีปากหมอง ร่องใต้จมูกตื้นและสั้น บ่งชี้ว่าชีวิตบั้นปลายไม่ดี ลูกหลานตีจาก ชีวิตมักต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัย มีอสังหาริมทรัพย์ก็เก็บไว้ไม่อยู่

แต่ละส่วนขอบใบหน้าทั้งสามส่วน จะมีการ เปลี่ยนแปลงในทุก 5 – 10 ปี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่ง ผลให้โหงวเฮ้งออกมาดีหรือเลว ขึ้นอยู่กับ บุญ กรรมเก่า ประการหนึ่ง ต่อมาขึ้นอยู่ ศีล สมาธิ สติ ปัญญา ในชาติปัจจุบัน หากคิดดี ทำดีพฤติกรรมดี ชะตาชีวิตจะดี เพราะความคิด กำหนดชะตาชีวิตในปัจจุบัน..

ในการอ่าน วิถีชีวิตโดยดูจากใบหน้า ควรนำามาใช้พินิจพิจารณากับ บุคคลที่มีอายุ 30 ปีขั้นไป จะเหมาะที่สด เพราะ ว่าใบหน้าได้เติบโตเต็มวัย ไม่มีอะไรคลาด เคลื่อนไปมากกว่านี้แล้ว.

ขอบคุณ http://www.sinsaehwang.com/%E0%B9%82%E0..