เลี้ยงสัตว์ » ตัวยาพื้นฐาน ที่ควรจะมีติดฟาร์มแพะ ..

ตัวยาพื้นฐาน ที่ควรจะมีติดฟาร์มแพะ ..

22 กุมภาพันธ์ 2018
1584   0

สูตรหมอรุ่ง…ท่านหมอเทวดาแห่ง “ฟาร์มแพะรุ่งสวัสดิ์”
ตัวยาที่ควรจะมีติดฟาร์มไว้ก็มีดังนี้ครับ

1. oxytocin (ลมเบ่ง)
2. chlorpheniramine (แก้แพ้)
3. atropine (แก้พิษ)
4. amoxicillin หรือ oxytetracycline หรือ Procaine penicillin G & Dihydrostreptomycin sulphate (pen+strep) (กลุ่มยาฉีดหลังคลอด เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งตามสะดวก)
5. kanamycin หรือ lincomycin (เคลมกลุ่มเชื้อระบบทางเดินหายใจ(เป็นหวัด)
6. vitamin AD3E และ vitamin B complex และ ธาตุเหล็กแบบฉีด และ เกลือแร่ก้อน ขาว-แดง (กลุ่มวิตามินบำรุง)
7. ivermectin (F) หรือ แบบธรรมดา (พยาธิภายนอก)
8. ยาถ่ายพยาธิชนิดกรอกปาก (พยาธิภายใน)
9. enrofloxacin หรือ sulfa trimethoprim (ท้องเสีย , ลำไส้อักเสบ)
10. แคลเซียมแบบฉีด หรือ แบบน้ำเกลือ
11. ยาลดไข้
12. dexamethasone (ใช้ในแพะไม่ท้อง) enseg (ใช้ในแพะท้อง) (กลุ่มแก้อักเสบเฉพาะที่ และลดอาการบวม)
13. ยาธาตุน้ำแดง (แก้ท้องอืด)
ปล. แค่ 13 รายการนี้ก็สามารถครอบคลุมได้ทุกการรักษาแล้วครับ…..

 

โปรแกรมการถ่ายพยาธิภายใน 1 ปีของแพะและโปรแกรมวัคซีน

มกราคม วัคซีนปากและเท้าเปื่อย
กุมภาพันธ์ ถ่ายพยาธิภายในและภายนอก (ใช้ไอเวอร์เม็ก หรือไอเวอร์เม็ก เอฟ ฉีด + กรอกปากด้วยยาถ่ายพยาธิ เลวามีโซล)
มีนาคม ไม่มี
เมษายน ถ่ายพยาธิเม็ดเลือด และกำจัดพยาธิภายนอก ( ฉีดด้วยเบเรนิล + ไอเวอร์เม็ก หรือไอเวอร์เม็ก เอฟ )
พฤษภาคม ถ่ายพยาธิภายในและภายนอก (ใช้ไอเวอร์เม็ก หรือไอเวอร์เม็ก เอฟ ฉีด + กรอกปากด้วยยาถ่ายพยาธิ เลวามีโซล)
มิถุนายน ไม่มี
กรกฎาคม วัคซีนปากและเท้าเปื่อย
สิงหาคม ถ่ายพยาธิภายใน (ใช้ กลอกปากด้วยยาถ่ายพยาธิ เฟนเบนดาโซล หรือมีเบนดาโซล)
กันยายน ถ่ายพยาธิภายในและถายนอก (ใช้ กลอกปากด้วยยาถ่ายพยาธิ เฟนเบนดาโซล หรือมีเบนดาโซล + ไอเวอร์เม็ก หรือไอเวอร์เม็ก เอฟ)
ตุลาคม ถ่ายพยาธิภายใน (ใช้ กลอกปากด้วยยาถ่ายพยาธิ เฟนเบนดาโซล หรือมีเบนดาโซล)
พฤศจิกายน ถ่ายพยาธิเม็ดเลือด และกำจัดพยาธิภายนอก ( ฉีดด้วยเบเรนิล + ไอเวอร์เม็ก หรือไอเวอร์เม็ก เอฟ )
ธันวาคม ไม่มี

ใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัตินะครับ ทุกๆอย่างสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดลงได้ตามความเหมาะสมของ แต่ละฟาร์มครับ

…ในกรณีการฉีดแพะท้องควรจะใช้ความนุ่มนวลกับตัวสัตว์มากเป็นพิเศษ และพยายามทำให้สัตว์ท้องนั้น ตื่นตกใจให้น้อยที่สุดด้วยนะครับ…

 


ปล. ในแพะท้องควรหลีกเลี่ยงการฉีด ไอเวอร์เม็ก-เอฟ นะครับ.

 

ขอขอบคุณ..  https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=975584649122569&id=572176676130037&_rdc=1&_rdr