ยูทูป » เงินทอนวัดคืออะไร?…

เงินทอนวัดคืออะไร?…

8 มิถุนายน 2018
279   0

เงินทอนวัดคืออะไร?

..สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะมีการจัดสรรงบที่เรียกว่า “เงินอุดหนุน” ที่จ่ายให้กับวัดในประเทศไทย โดยการของบเหล่านี้จะมีเพื่อจุดประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อไปปฏิบัติบูรณะซ่อมแซม
  2. เพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม
  3. เพื่อการเผยแผ่ ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา

โดยวิธีการทุรจิตจะเป็นในรูปแบบที่ว่า

เมื่อจะมีการโอนเงินอุดหนุนนี้จากส่วนกลางไปวัด จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไปขอคืนโดยการโอน..

และจะตกลงกับวัดก่อนว่าต้องการเท่าไหร่ ก็จะทำเรื่องจากส่วนกลางโอนไปให้ แต่เป็นเงินที่มากกว่า

แล้วจึงให้มีคนตามไปรับคืน หรือเรียกว่า “เงินทอน”

..จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบการทุจริตเงินอุดหนุนวัดนั้น เกิดขึ้นเนื่องมาจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รับเบาะแสการทุจริต จึงได้ทำการตรวจสอบจนพบความผิดปกติในเส้นทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ส่งต่อข้อมูลให้กับกองปรามปราบฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 แล้ว และจากการตรวจสอบข้อมูลเงินงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 2555 -2559 ที่มีการเบิกจ่าย 33 วัด พบว่าวัดที่เข้าข่ายทุจริต 12 วัด อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ 6 วัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วัด ภาคกลาง 2 วัด และภาคใต้ 1 วัด  สูญเงินไปกว่า 60.5 ล้านบาท

 

ขอบคุณที่มา: http://www.zcooby.com/temple-change-corruption-2017/