เงินๆงานๆ-อาชีพ » คลิปสร้างอาชีพ-เศรษฐกิจเข้มแข็ง จาก “ผักกูด ลานสกา”

คลิปสร้างอาชีพ-เศรษฐกิจเข้มแข็ง จาก “ผักกูด ลานสกา”

7 ตุลาคม 2018
132   0

 

คลิปสร้างอาชีพ..เศรษฐกิจเข้มแข็ง จาก “ผักกูด ลานสกา”

โดย นายจรูญ ศรีประมวล ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลูกรวม200ไร่ ผู้ปลูก 70กว่าราย ..ปลูกเพียง 5ไร่ วันละพันกำ ได้เดือนละ 1,5000 บาท.