เลี้ยงสัตว์ » พ.ร.บหมาแมว ..ไฟเขียวขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงหมา–แมว ใครฝ่าฝืนโทษปรับสองหมื่นห้าพันบาท

พ.ร.บหมาแมว ..ไฟเขียวขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงหมา–แมว ใครฝ่าฝืนโทษปรับสองหมื่นห้าพันบาท

11 ตุลาคม 2018
146   0

พ.ร.บ.หมา ..ต่อไปผู้เลี้ยงหมาต้องลงทะเบียนปีละ450บาท/ตัว..คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย..

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ สืบเนื่องจากปัญหาสัตว์จรจัด ที่ส่งผลกระทบแก่คนและสภาพสังคม ในการทอดทิ้งสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งประชาชนที่ถูกทำร้ายและบาดเจ็บจากสัตว์จรจัด

โดย กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน และกำหนดโทษสำหรับความผิดของเจ้าของสัตว์เลี้ยงผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และเพิ่มอำนาจเปรียบเทียบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพรบ. แต่ไม่ เกินกว่าที่พรบ.กำหนด โทษปรับตามพรบ.อยู่ที่ไม่เกิน 25,000 บาทหากไม่ดำเนินการชำระค่าปรับให้ดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้เมื่อร่างพรบ.ผ่านสภานิติบัญญัติแล้ว ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับ..

“พุทธิพงษ์”เผย”นายกฯ”ห่วง”พ.ร.บ.หมา-แมว”สร้างภาระ ปชช.สั่งทบทวนอัตราค่าปรับ-ขั้นตอนดำเนินการก่อนชง”ครม.”อีกครั้ง

 

 

11 ตุลาคม 2561 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ….

 

โดยกล่าวว่า นายกฯ มีความกังวลและได้ให้ข้อสังเกตในที่ประชุมครม.เมื่อ 10 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า เป็นเรื่องการจัดระเบียบ รวมถึงแก้ปัญหาการทารุณสัตว์ที่มีมาในอดีต อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) ที่เสนอกฎหมายดังกล่าวมีความตั้งใจแก้ปัญหาด้วยการขึ้นทะเบียนไม่ให้มีการทอดทิ้งสัตว์โดยไม่มีความรับผิดชอบ

 

นอกจากนี้นายกฯ ยังให้ข้อสังเกตอีกว่า ขอให้กลับไปทบทวนเรื่องอัตราค่าปรับ การขึ้นทะเบียน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบกับประชาชนในการดำเนินการ จึงมอบหมายกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว ก่อนเสนอเข้าครม.พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ นายกฯบอกว่า ท่านก็มีสุนัข และรักสุนัขเหมือนกัน.

 

ที่มา https://108kaset.com/farm/2018/10/11/law/