ลึกลับ&ดวง » ปี 2019 (ของจีนคำนวณมา) จะไม่มีสิ่งใดกีดขวางโชคลาภ ในครอบครัว มีที่มีราศี 3 ดังนี้..

ปี 2019 (ของจีนคำนวณมา) จะไม่มีสิ่งใดกีดขวางโชคลาภ ในครอบครัว มีที่มีราศี 3 ดังนี้..

22 พฤศจิกายน 2018
225   0

 

ปฎิหาริย์จะเกิดขึ้น เริ่มต้นปี 2019 (ของจีนคำนวณมา) จะไม่มีสิ่งใดสามารถกีดขวางโชคลาภ ในครอบครัว
มีที่มีราศี 3 ลำดับต้น(little gift) ..
ราศีรวยอันดับแรก
(รวยโคตะระ ๆ) กุน จอ ชวด เถาะ

กลุ่มพิเศษ : (rooster)ไก่ (pegasus)มะเมีย (antelope)มะแม
ลำดับที่ 1 : (cobra)มะโรง ,(snake)มะเส็ง
ลำดับที่ 2 : (monkey)วอก
ลำดับที่ 3 : (tiger)ขาล
ลำดับที่ 4 : (water buffalo) ฉลู
ราศีรวยโคตะระอันดับแรกกับกลุ่มพิเศษ, ลำดับที่ 1 ซินแสอ๋อบอกว่าต้องส่งต่อ
จะโชคดีได้รับโชคลาภ ร้อยล้านพันล้านจริงๆ
เพื่อน ๆ ส่งต่อๆกันเยอะๆ นะ
จะได้รับโชคลาภกันทั่วๆ ทุกคนนะ
..จาก กลุ่มไลน์ปว. ขอบคุณ คุณครูสมพร มากครับ