เชิงช่าง » คลิปช่าง108เกษตร… วิธีผลิตแก๊สจากถ่านไม้ไผ่ (ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับ)

คลิปช่าง108เกษตร… วิธีผลิตแก๊สจากถ่านไม้ไผ่ (ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับ)

13 มกราคม 2019
461   0


—————-

 

คลิปช่าง108เกษตร… ผลิตแก๊สจากถ่านไม้ไผ่ (ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับ)

นำไปใช้เหมือนแก๊สที่วางจำหน่ายทั่วไป สามารถต่อยอดใช้กับรถยนต์ติดเเก๊สได้ด้วย..