ข่าวเด่น » เผยโทษต่าง ๆ หากประชาชนทำผิดข้อห้ามของการเลือกตั้งมีอะไรบ้าง?

เผยโทษต่าง ๆ หากประชาชนทำผิดข้อห้ามของการเลือกตั้งมีอะไรบ้าง?

24 มีนาคม 2019
99   0

24 มีนาคม 2562 เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ มีการเปิดเผยถึงโทษต่าง ๆ หากประชาชนทำผิดข้อห้ามของการเลือกตั้ง ซึ่งแต่ละข้อมีโทษต่างกัน ดังนี้..

1. ห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้บัตรอื่น นอกเหนือจากบัตรที่ได้รับจากเจ้าพนักงานเท่านั้น หากฝ่าฝืน จำคุก ไม่เกิน 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

2. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้ง หากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

3. ห้ามทำเครื่องหมายเป็นที่สังเกตที่บัตรเลือกตั้ง โทษจำคุกไม่เกิน 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

4. ห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5. ห้ามมิให้นำบัตรเลือกตั้งใส่หีบโดยไม่มีอำนาจอันชอบด้วยกฎหมาย หรือทำให้บัตรเลือกตั้งเพิ่มจากความจริง โทษจำคุกไม่เกิน 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

6. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว แสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้คนทราบว่า เลือกผู้สมัครรายใด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

7. ห้ามทำบัตรเลือกตั้งเสียหายอย่างจงใจ หรือทำบัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้ โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

//////////////////////////////////

นอกจากนั้นแล้ว ยังมี..

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป พรรคการเมืองทุกพรรคจะไม่สามารถหาเสียงได้อีกแล้วจวบจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

.. ไทยพีบีเอส ได้รายงานถึงข้อห้ามที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุเอาไว้ 11 ข้อ ดังนี้..

1. ห้ามผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง พยายามลงคะแนนโดยที่แสดงหลักฐานที่ไม่ใช่ตัวเอง

2. ห้ามทำบัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหาย หรือกระทำบัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

3. ห้ามผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยช่วยเหลือหาเสียง

4. ห้ามเล่นการพนันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง

5. ห้ามหาเสียงเลือกตั้งหลังจาก 18.00 น. ของวันก่อนหน้าวันเลือกตั้ง 1 วันจนถึงวันสิ้นสุดการเลือกตั้ง

6. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว

7. ห้ามขายสุรา จำหน่าย แจก ในเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันก่อนหน้าการเลือกตั้ง 1 วัน เวลา 18.00 น.

8. ห้ามรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน

9. ห้ามกระทำการเป็นเท็จให้เข้าใจผิดว่าผู้สมัครทำผิดกฎ หรือกลั่นแกล้งผู้สมัคร

10. ห้ามทำเครื่องหมายอันเป็นที่สังเกตในบัตรเลือกตั้ง

11. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง

นอกจากนี้ ผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 ควรพึงระวังเรื่องการสวมเสื้อ หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่มีตราสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง เข้าคูหา เนื่องจากผิดกฎหมาย และพรรคการเมืองหลายพรรคก็ร่วมรณรงค์ในเรื่องนี้กันแล้ว.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก กกต.