ข่าวเด่น » วิธีการอ่านออกเสียง พระนามเต็ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10 และ พระบรมราชินี

วิธีการอ่านออกเสียง พระนามเต็ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10 และ พระบรมราชินี

5 พฤษภาคม 2019
457   0

เผยวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง สำหรับพระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

4 พฤษภาคม 2562 รายการเรื่องเล่าเช้านี้  ทางช่อง 3 ได้เผยแพร่วิธีการอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และ พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ถูกต้อง ซึ่งมีดังต่อไปนี้..

พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านออกเสียงได้ว่า

พระ – บาด – สม – เด็ด – พระ – ปะ – ระ – เมน – ทะ – ระ – รา – มา – ทิบ – บอ- ดี – สี – สิน – มะ – หา – วะ – ชิ – รา – ลง – กอน – มะ – หิ – สอน – ภู – มิ – พน – ราด – ชะ – วะ – ราง – กูน – กิ – ติ – สิ – ริ – สม – บูน – อะ – ดุน – ยะ – เดด – สะ – หยาม – มิน – ทรา – ทิ – เบด  – ราด – วะ – โร – ดม – บอ – รม – มะ – นาด – ถะ – บอ – พิด – พระ – วะ – ชิ – ระ – เกล้า – เจ้า – อยู่ – หัว


        พระนามาภิไธย  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อ่านออกเสียงได้ว่า
        สม – เด็ด – พระ – นาง – เจ้า – สุ – ทิ – ดา – พัด – ชะ – ระ – สุ – ทา – พิ- มน – ลัก – พระ – บอ – รม – รา – ชิ – นี