เลี้ยงสัตว์ » โทโนฟอสฟาน –Tonophosphan ยาฉีดสำหรับสัตว์(กลุ่มยาบำรุง)

โทโนฟอสฟาน –Tonophosphan ยาฉีดสำหรับสัตว์(กลุ่มยาบำรุง)

7 พฤษภาคม 2019
162   0


————————

 

โทโนฟอสฟาน® คอมโพสิตุม – Tonophosphan ยาฉีดสำหรับสัตว์(กลุ่มยาบำรุง)

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

»
Toldimfos sodium, anhydrous
200.00
มก.
»
Cobalt (II) chloride . 6 H2O (เทียบเท่า Cobalt 0.01 มก.)
0.04
มก.
»
Ammonium molybdate . 4 H2O (เทียบเท่า Molybdenum 0.05 มก.)
0.092
มก.
»
Sodium selenite . 5 H2O (เทียบเท่า Selenium 0.1 มก.)
0.333
มก.
»
Zine (II) sulfate . 7 H2O (เทียบเท่า Zine 0.25 มก.)
1.10
มก.
»
Manganese (II) sulfate . H2O (เทียบเท่า Manganese 0.25 มก.)
0.77
มก.
»
Nicotinic acid
5.00
มก.
»
Phenylethyl alcohol (วัตถุกันเสีย)
6.00
มก.

 

สรรพคุณ :

ยาฟอสฟอรัส รวมสำหรับควบคุมขบวนการเมตาบอลิซึม บำรุงร่างกาย และช่วยให้สุขภาพกลับดีขึ้น

 

คุณสมบัติ :

 • ฟอสฟอรัส มีบทบาทสำคัญในขบวนการเมตาบอลิซึม โดยเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของ
  ร่างกาย เช่น ฟอสฟอรัสโปรตีน กรดนิวคลีอิค และเอนไซม์ ในรูปของฟอสเฟต และฟอสฟาไทด์ และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต
 • ในขนาดรักษา สารในกลุ่มฟอสฟอรัสในโทโนฟอสฟาน คอมโพสิตุม ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย

 • สารในกลุ่มฟอสฟอรัสในโทโนฟอสฟาน ออกฤทธิ์ที่ช่วงกลางของขบวนการเมตาบอลิซึม โดยมีผลในการควบคุมความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง และควบคุมขบวนการสืบพันธุ์

 • โคบอล เป็นตัวเร่งให้เกิดการรวมของธาตุเหล็กในโมเลกุลของฮีโมโกลบิน

 • โมลิบดินั่ม เป็นส่วนประกอบและตัวกระตุ้นของเอนไซม์ฟลาโวโปรตีนหลายชนิด

 • ซีลีเนี่ยม ทำหน้าที่เสริมฤทธิ์กับวิตามิน อี และป้องกันการเกิดกล้ามเนื้อลีบได้เช่นเดียวกับการป้องกันความบกพร่องของการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์ในการสืบพันธุ์

 • ธาตุสังกะสี เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์หลายชนิด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอินซูลิน และฮอร์โมนตัวอื่นๆ และเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อผิวหนังชั้นนอก

 • แมงกานีส เป็นตัวกระตุ้นเอนไซม์ที่มีผลต่อขบวนการเมตาบอลิซึมของกระดูก และการสืบพันธุ์

 • กรดนิโคตินิค ในรูปของนิโคตินาไมค์ เป็นส่วนประกอบของโคเอนไซม์ในการหายใจของเซล, ภาวะขาดกรดนิโคตินิค ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเอนไซม์ และยับยั้งการเจริญเติบโต และเกิดแผลที่ผิวหนังและเยื่อบุเมือก

 

ข้อบ่งใช้ิ :

 • เป็นยาบำรุง และช่วยให้สุขภาพกลับมาดีขึ้น สำหรับรักษาความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม อาการไม่มีแรงและอ่อนเพลีย เช่น ระยะพักฟื้น ภายหลังการคลอดลูกยาก, สัตว์ที่คลอดใหม่มีอาการอ่อนเพลีย, สัตว์อ่อนไม่เติบโตและได้รับอาหารไม่เพียงพอ

   

 • รักษาความผิดปกติของกระดูก เช่น โรคกระดูกอ่อน และโรคกระดูกพรุน และส่งเสริมการสร้างเนื้อกระดูกหลังจากกระดูกหัก (โดยให้ร่วมกับวิตามิน ดี)

   

 • รักษาอาการกระตุก และอัมพาต ที่เป็นผลมาจากความผิดปกติของสมดุลของแคลเซี่ยม,
  แมกนีเซี่ยม และฟอสฟอรัส

 

 

ขนาดของยาที่ใช้ : ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง กล้ามเนื้อ หรือหลอดเลือด

ในรายที่เป็นเฉียบพลัน :

สัตว์ใหญ่ 5, 10 หรือ 20 มล.
สัตว์เล็ก 1 ถึง 3 มล.

แล้วแต่ชนิดและขนาดของสัตว์ :

ควรให้ยาซ้ำอีกโดยเว้นระยะการให้ 2 ถึง 3 วัน
จนกว่าอาการจะดีขึ้น

ในรายที่เป็นเรื้อรัง ควรฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
หรือกล้ามเนื้อ 5 ถึง 10 ครั้ง
วันเว้นวันในขนาดดังนี้ :

สัตว์ใหญ่ 2.5 ถึง 5 มล.
สัตว์เล็ก 1 ถึง 2 มล.

ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือกล้ามเนื้อในปริมาณมาก ควรแบ่งฉีดยาเข้าหลายๆ แห่ง


ที่มา https://108kaset.com/farm/2019/05/06/tonophosphan/

 

ขนาดบรรจุุ :
ขวดละ 100 มิลลิลิตร