ยูทูป » ด่วน! ?ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง #ธนาธร ยุติการทำหน้าที่ ส.ส. ..24/5/2562

ด่วน! ?ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง #ธนาธร ยุติการทำหน้าที่ ส.ส. ..24/5/2562

24 พฤษภาคม 2019
139   0

ด่วน! ?ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง #ธนาธร ยุติการทำหน้าที่ ส.ส. ..24/5/2562

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์รับคำร้องวินิจฉัยสมาชิกภาพสมาชิกวุฒิสภา ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย..

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 มีคำสั่งรับคำร้องวินิจฉัยสมาชิกภาพสมาชิกวุฒิสภาของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในกรณีที่ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้ง เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ จึงมีมติ 8 ต่อ 1 สั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย