เตือนภัย » สมอ.อายัดสินค้าเตรียมส่งร้านทุกอย่าง 20 บาท ที่ไม่ได้มาตรฐานกว่าหมื่นชิ้น

สมอ.อายัดสินค้าเตรียมส่งร้านทุกอย่าง 20 บาท ที่ไม่ได้มาตรฐานกว่าหมื่นชิ้น

2 มิถุนายน 2019
2140   0

สมอ.อายัดสินค้าเตรียมส่งร้านทุกอย่าง 20 บาท ที่ไม่ได้มาตรฐานกว่าหมื่นชิ้น

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ส่งทีมเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบแหล่งกระจายสินค้าที่จะส่งไปยังร้านทุกอย่าง 20 บาท ย่านบางบอน กรุงเทพฯ หลังสืบทราบเบาะแสว่ามีการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายจำนวนมาก

..ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบพบว่า มีสินค้าที่รอการส่งต่อให้ร้านทุกอย่าง 20 บาท ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวนมาก และหลายรายการเป็นมาตรฐานบังคับต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ได้แก่ ของเล่น ชุดสายพ่วงหรือปลั๊กพ่วง หลอดไฟ ก๊อกน้ำ ฝักบัว สีเทียน ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร แต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือแสดงไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตทำและนำเข้า จำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 14,600 ชิ้น

ที่ตรวจพบมากที่สุด คือ ของเล่น จำนวนกว่า 11,700 ชิ้น รองลงมาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งปลั๊กพ่วงและหลอดไฟ จำนวนกว่า 2,900 ชิ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะจำหน่ายสินค้าดังกล่าวจะต้องจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สมอ. จึงดำเนินการยึดอายัดสินค้าดังกล่าวไว้ทั้งหมด พร้อมกับแจ้งผู้ครอบครองสินค้าดังกล่าว ห้ามเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานดังกล่าว กระจายไปสู่ร้านทุกอย่าง 20 บาท ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ

..เพราะหากผู้บริโภคซื้อไปใช้ อาจทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เลขาธิการ สมอ. กล่าวย้ำเพิ่มเติมว่า “ร้านทุกย่าง 20 บาท มีสินค้าหลากหลาย และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื่องจากมีราคาถูก แต่สินค้าบางอย่างโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น ควรเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้วย เนื่องจากหากเป็นสินค้าด้อยคุณภาพอาจจะนำมาซึ่งอันตรายต่อผู้ใช้ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลอดไฟและปลั๊กพ่วง หากไม่มีคุณภาพ ไม่มีมาตรฐาน นำไปใช้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกันหรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้ สมอ. จึงจำเป็นต้องเข้มงวดกวดขัน ป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินแก้”.