เลี้ยงสัตว์ » ลักษณะของแพะสายพันธุ์ต่างๆที่นิยมเลี้ยงในไทย..(โดยคุณชัยยศ แซ่เตีย)

ลักษณะของแพะสายพันธุ์ต่างๆที่นิยมเลี้ยงในไทย..(โดยคุณชัยยศ แซ่เตีย)

4 กรกฎาคม 2019
419   0


———————
ลักษณะของแพะสายพันธุ์ต่างๆที่นิยมเลี้ยงในไทย(โดยคุณชัยยศ แซ่เตีย)


———————-

 

ลักษณะของแพะสายพันธุ์ต่างๆที่นิยมเลี้ยงในไทย

ขอขอบคุณ คุณชัยยศ แซ่เตีย เจ้าของ แพะแกะลักษณาฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ.