ยูทูป » รวมช่องทางบริจาคช่วยเหลือ น้ำท่วมอุบลฯ2562+สายด่วนสำหรับผู้ประสบภัย

รวมช่องทางบริจาคช่วยเหลือ น้ำท่วมอุบลฯ2562+สายด่วนสำหรับผู้ประสบภัย

17 กันยายน 2019
266   0

บริจาคเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร

– บริจาคช่วยน้ำท่วมอุบลฯ ชื่อบัญชี “รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานี”
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 985-5-03191-1

– บริจาคช่วยน้ำท่วมอุบลฯ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ”
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 001-1-34567-0

– บริจาคช่วยน้ำท่วมอุบลฯ ชื่อบัญชี “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี”
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 067-0-06895-0

– บริจาคช่วยน้ำท่วมอุบลฯ ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลวารินชำราบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2562”
ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-0-67605-0

– บริจาคช่วยน้ำท่วมอุบลฯ ชื่อบัญชี “ม.อุบลฯ ทำดีด้วยหัวใจ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 869-238102-2

– บริจาคช่วยน้ำท่วมอุบลฯ ชื่อบัญชี “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์”
ธนาคารกสิกรไทย 706-1-03779-3

– บริจาคช่วยน้ำท่วมอุบลฯ ชื่อบัญชี “อุบลวันนี้ รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม”
ธนาคารกรุงไทย 085-0-022234-4

– บริจาคช่วยน้ำท่วมอุบลฯ ชื่อบัญชี “สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)”
ธนาคารกรุงเทพ 056-0-18402-0
ธนาคารกสิกรไทย 735-2-29090-9


บริจาคสิ่งของ

– ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


          จุดรับบริจาค ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี โทรศัพท์/โทรสาร 0-4534-4635-7
สิ่งของที่ขอรับบริจาค :  มุ้ง, เต็นท์นอน สำหรับผู้อพยพ, ยาทากันยุง, ยาทาน้ำกัดเท้า, ห้องน้ำชั่วคราว, อาหารสัตว์ (สุนัข, แมว)

– โรงพยาบาลวารินชำราบ

สิ่งของขาดแคลน : พลาสเตอร์ปิดแผล, โลชั่นทากันยุง, ยาสามัญประจำบ้าน

– โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เปิดรับบริจาคสิ่งของ บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
ต้องการ : จำนวนโลหิต ผู้บริจาคเลือดสามารถเข้าบริจาคได้ที่ธนาคารเลือด หลังจำนวนโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรักษาผู้ป่วย โดยผู้ที่บริจาคครบ 3 เดือน หรือมีความพร้อมตามเกณฑ์บริจาคโลหิต ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาคนไข้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.

– ภาคีเครือข่ายเยาวชนอาสาร่วมปันน้ำใจ

สามารถบริจาคสิ่งของให้กับภาคีเครือข่ายเยาวชนอาสาร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตึกใหม่ ชั้น 1 และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

– ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของ ที่ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

– สายการบิน THAI Smile 

สายการบิน THAI Smile รับขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย การบรรจุสิ่งของบริจาคขอให้อยู่ในหีบห่อมิดชิด มีน้ำหนักชิ้นละไม่เกิน 30 กิโลกรัม ไม่รับอาหารสด สามารถนำไปส่งได้ที่แผนกรับขนส่งสินค้าในประเทศ อาคารคลังสินค้าภายในประเทศของการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-137-4521-3 ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

– สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

           สามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ อาคาร 2 ถนนพระราม 4 เวลา 09.00-16.00 น.  โทร. 02-262-3487 ภายในวันที่ 20 กันยายน

เบอร์โทร. ติดต่อฉุกเฉิน

           – ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4542-9610 และ 06-1029-9618

           – ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-344635-7

           – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

           – สายด่วนกรมทางหลวง 1586

           – สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4524-5345

           – ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4535-3091 และ 0-4535-3008

ขอบคุณ https://hilight.kapook.com/view/193663
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%99..