เงินๆงานๆ-อาชีพ » ชิมช้อปใช้ ใช้ได้เซเว่นฯ100สาขา..แต่ไม่สามารถเติมเข้าทรูมันนี่วอลเล็ท ซื้อบัตรเติมเงิน-บัตรเงินสด

ชิมช้อปใช้ ใช้ได้เซเว่นฯ100สาขา..แต่ไม่สามารถเติมเข้าทรูมันนี่วอลเล็ท ซื้อบัตรเติมเงิน-บัตรเงินสด

8 ตุลาคม 2019
202   0

ซีพีออลล์ ออกประกาศ ชิมช้อปใช้ ใช้ได้เซเว่นฯ 100 สาขา 5 หัวเมืองใหญ่ แต่ไม่สามารถใช้เติมเข้าทรูมันนี่วอลเล็ท ซื้อบัตรเติมเงิน-บัตรเงินสด
ชิมช้อปใช้ ใช้ที่เซเว่นได้
.. 7 ตุลาคม 2562 สำนักข่าว TNN รายงานว่า บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือเรื่อง การให้บริการ “ชิม ช้อป ใช้” เพื่อชี้แจงลูกค้ากรณีลูกค้าไม่สามารถนำเงินจากมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ มาเติมเข้าบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อบัตรเติมเงิน และบัตรเงินสดทุกประเภทที่ร้านเซเว่นฯ โดยมีใจความว่า…

ตามที่ภาครัฐได้จัดให้มีโครงการชิม ช้อป ใช้ นั้น บริษัทขอเรียนว่าได้ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมีร้านเซเว่นฯ เข้าร่วมให้บริการรองรับมาตรการดังกล่าว จำนวน 100 สาขา ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ภูเก็ต, อุบลราชธานี และยะลา นั้น..

          เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ลูกค้าไม่สามารถนำเงินจากโครงการ ชิม ช้อป ใช้ เติมเข้าบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือซื้อบัตรเติมเงินหรือบัตรเงินสดทุกประเภทได้.