ข่าวเด่น » เปิดเผยรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุกราดยิง ที่ จ.นครราชสีมา

เปิดเผยรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุกราดยิง ที่ จ.นครราชสีมา

9 กุมภาพันธ์ 2020
319   0

 

9 ก.พ.63  มีการเปิดเผยรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุกราดยิง ที่ จ.นครราชสีมา ล่าสุดดังนี้ ..

1.โรงพยาบาลมหาราช เสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 15 คน

1) พ.อ.อนันต์ฐโรจ กระแส เสียชีวิต

2) นางอนงค์ มิตรจันทร์ เสียชีวิต

3) นายจักรพันธ์ ชิพิมาย เสียชีวิต

4) นายศรัณยพงศ์ พงธ์ชะอุ่มดี เสียชีวิต

5) นายพิทยา แก้วพรม บาดเจ็บ

6) ส.ต.ท.กรกต อำพันเงิน บาดเจ็บ

7) นายณโชติ โชติกลาง บาดเจ็บ

8) นายทวีศักดิ์ สุขารมย์ บาดเจ็บ

9) ด.ช.ธีรวัฒน์ วัชรีเสวิน บาดเจ็บ

10) นายวัฒนา เพ็งนอก บาดเจ็บ

11) ร.ต.ท.ณัฐพงศ์ รัตนมงคล บาดเจ็บ

12) น.ส.อาทิตยา ศรสิทธิ์ บาดเจ็บ

13) นายสุรเดช เนื่องอุทัย บาดเจ็บ

14) ร.ต.ต.จำรัส ไชยฤกษ์ บาดเจ็บ

15) นายพีรพัฒน์ พลาสาร บาดเจ็บ

16) นายอัฐเศรษฐ์ ศิรวรัญกูล บาดเจ็บ

17) นางเพ็ญศิริ แซ่จิง บาดเจ็บ

18) นายอุทัย ขันอาสา บาดเจ็บ

19) นายนิพจน์ บุปผาเฮ้า บาดเจ็บ

2.โรงพยาบาล ป.แพทย์ บาดเจ็บ 1 คน

1) วกัญญา แสงประสิทธิ์ บาดเจ็บ

3.โรงพยาบาลเซนเมรี่บาดเจ็บ 2 คน

1) นายบุรวัฒน์ กุนชรินทร์ บาดเจ็บ

2) นายสิทธิศักดิ์ วาดโคกสูง บาดเจ็บ

4.โรงพยาบาลกรุงเทพเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 4 คน

1) นายอำนาจ บุญเกื้อ เสียชีวิต

2) นายฐิธัตติกาล นอมไทย บาดเจ็บ

3) นายชณนวี จันทร์สิงสุข บาดเจ็บ

4) นายศุภชัย แดงอยู่ บาดเจ็บ

5) น.ส.สิริวรรณ นิลนาม บาดเจ็บ