เตือนภัย » คำสั่งด่วน!!จากสธ.ขอผู้ว่าฯ จับตาคนจาก กทม.และปริมณฑล กลับภูมิลำเนา ให้แยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน

คำสั่งด่วน!!จากสธ.ขอผู้ว่าฯ จับตาคนจาก กทม.และปริมณฑล กลับภูมิลำเนา ให้แยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน

23 มีนาคม 2020
203   0

คำสั่งด่วน!!จากสธ.ขอผู้ว่าฯ จับตาคนจาก กทม.และปริมณฑล กลับภูมิลำเนา ให้แยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน

อธิบดีกรมควบคุมโรค ส่งหนังสือด่วนแจ้งทุกจังหวัด ให้จับตาคนออกจาก กทม. และปริมณฑลกลับต่างจังหวัด ให้แยกตัวสังเกตอาการอยู่บ้าน 14 วัน หวั่นการแพร่ COVID-19

22 มีนาคม 2563 สำนักข่าว INN รายงานว่า วานนี้ (21 มีนาคม) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเนื้อหาระบุว่า…

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จากประกาศดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกลับภูลำเนา

          กรมควบคุมโรค ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน ดังนี้

1. จัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ระดับอำเภอและหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง

2. จัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไอ และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา

4. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น, ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ซ้อนส้อม, ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 0%, หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง, หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือดำเนินการ.

ที่มา-สำนักข่าว INN