เตือนภัย » ตรวจเช็กรายชื่อสถานที่ทั่วไทย ที่เสี่ยงติดcovid19 ..(อัพเดท25/มี.ค./2563)

ตรวจเช็กรายชื่อสถานที่ทั่วไทย ที่เสี่ยงติดcovid19 ..(อัพเดท25/มี.ค./2563)

24 มีนาคม 2020
340   0

ตรวจเช็กรายชื่อสถานที่ทั่วไทย ที่เสี่ยงติดcovid19 ..(อัพเดท25/มี.ค./2563)

รายชื่อ 25 สถานที่ทั่วไทย ที่เสี่ยงติดcovid19 ..ใครเข้าข่ายต้องกักตัว – รายงานเจ้าหน้าที่

23 มีนาคม 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ข้อมูลสถานที่ชุมนุมชน โดยประกาศนี้จุดมุ่งหมายเพื่อส่งไปถึง ผู้ที่เคยไปในสถานที่ดังกล่าว ราว 25 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และอีก 6 จังหวัดทั่วประเทศ เสี่ยงติด ไวรัสโคโรน่า ให้เฝ้าระวังอาการ โควิด 19 ด้วยการกักตัวเอง 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ไปในสถานที่ดังกล่าว หรือรายงานตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ประกอบด้วยพื้นที่ดังนี้
          กรุงเทพมหานคร
          – 1. สนามมวยลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2563  ถ้ามีอาการให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
          – 2. สนามมวยราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2563 หากใครเดินทางไปในช่วงวันนั้น ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน ถ้ามีอาการให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
          – 3. สถานบันเทิง ร้านอาหารยามค่ำคืน ตั้งแต่วันที่ 9-10 มีนาคม 2563  ถ้ามีอาการให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
           จ.อุบลราชธานี
          – 1. ตะวันแดง วันที่ 9 มีนาคม 2563 ใครไปกักกันตัวเอง 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ไปสถานที่ดังกล่าว หากมีอาการให้แจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
          – 2. มิกซ์ผับ วันที่ 9 มีนาคม 2563 ใครไปต้องกักตัว 14 วัน เมื่อมีอาการต้องแจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี
          – 3. ริคโก้ วันที่ 12 มีนาคม 2563 ต้องกักตัว 14 วัน มีอาการรีบแจ้ง สสจ.อุบลราชธานี
          –  4. ยูบาร์ วันที่ 13-14 มีนาคม 2563 ต้องกักตัว 14 วัน มีอาการรีบแจ้ง สสจ.อุบลราชธานี
          – 5. ร้านอาหารชมจันทร์ วันที่ 14 มีนาคม 2563 ต้องกักตัว 14 วัน มีอาการรีบแจ้ง สสจ.อุบลราชธานี
           จ.ขอนแก่น
          –  1. โรงเหล้ามิตรภาพ วันที่ 7 มีนาคม 2563  ช่วงเวลา 00.00-03.30 น. ให้คนที่ไปสถานที่ดังกล่าว ให้ไปรายงายตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยายบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 นี้
          – 2. ตะวันแดงขอนแก่น วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 00.00-02.30 น. และวันที่ 15 มีนาคม 2563  เวลา 00.59 น. รวมถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 02.00 น. ให้ไปรายงานตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยายบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 นี้
          – 3. ร้านชอดแจ้งหมูกะทะชิวชิว วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 21.00 น. ให้ไปรายงายตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 นี้
          – 4. ตลาดหนองไผ่ล้อมวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ต้องไปรายงานตัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563
           หาดใหญ่ จ.สงขลา
          – 1. มินิบัส หมายเลข 4 สนามบิน-หาดใหญ่ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ให้ไปรายงานตัวที่คลินิกตรวจโรคติดต่อทางเดินหายใจ ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที เพื่อรับการตรวจรักษาและสังเกตอาการเอง จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563
          – 2. สนามกีฬาจิระนคร วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 เวลา 16.00-19.00 น. รายงานตัวที่คลินิกตรวจโรคติดต่อทางเดินหายใจ ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน รับการตรวจและเฝ้าระวังตัวเองจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563
ทั้งนี้หากใครเดินทางไปตามสถานที่ทั้ง 14 แห่ง ใน 4 จังหวัดข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ทั้งการกักตัวเองเพื่อรอดูอาการ การรายงานตัวตามสถานที่และภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่านี้
           จ.นครราชสีมา
           – 1. สนามไก่ชน อ.โนนไทย วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 11.00-20.00 น. ให้ไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน
           – 2. มวยตู้ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 12.00-20.00 น. ให้ไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน
           จ.นนทบุรี
           – 1. สนามมวย อตก. 3 วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 18:00 – 20:00 น.  ให้ไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน
           – 2. รถ ปอ. ประชาชื่น-สนามมวยลุมพินี และราชดำเนิน ใครร่วมโดยสารช่วงวันที่ 8-14 มีนาคม 2563 ต้องไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน
           – 3. รถตู้ เดอะมอลล์-ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (คนขับรถ คันที่ 53) ใครร่วมโดยสารช่วงวันที่ 8-20 มีนาคม 2563 ให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน
           – 4. การสอบ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ช่วงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน
           – 5. งานบวช วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต กทม. ช่วงวันที่ 14 มีนาคม 2563 ให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน
            จ.สุรินทร์
           – 1. ตลาดช่องจอม อ.กาบเชิง ช่วงวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. ให้ไปรายงานตัวและแจ้ง อสม. ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อรับคำแนะนำข้อมูลด้านสุขภาพ การสังเกตอาการ และการตรวจรักษา ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563
           – 2. งานศพ ม.3 ต.ลำดวน อ.ลำดวน ช่วงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 19.00-23.00 น. ให้ไปรายงานตัวและแจ้ง อสม. ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อรับคำแนะนำข้อมูลด้านสุขภาพ การสังเกตอาการ และการตรวจรักษา ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563.

อัพเดท 25/3/2563