ทำไมค้างคาวถึงเป็นพาหะของโรคหลายชนิด?

เกริ่นนำ นิปาห์(โรคสมองอักเสบ), เฮนดรา(โรคติดเชื้อ), อี … อ่านเพิ่มเติม ทำไมค้างคาวถึงเป็นพาหะของโรคหลายชนิด?